Aditivi

E337 - natrij kalijev tartrat
Več »
E338 - ortofosforna kislina
Več »
E339 - natrijev fosfat
Več »
E340 - kalijev fosfat
Več »
E341 - kalcijev fosfat
Več »
E342 - amonijev fosfat
Več »
E343 - magnezijev fosfat
Več »
E344 - lecitin citrat
Več »
E345 - magnezijev citrat
Več »
E349 - amonijev malat
Več »
E350 - natrijev malat
Več »
E351 - kalijev malat
Več »
E352 - kalcijev malat
Več »
E353 - metavinska kislina
Več »
E354 - kalcijev tartrat
Več »
E355 - adipinska kislina
Več »
E356 - natrijev adipat
Več »
E357 - kalijev adipat
Več »
E359 - amonijev adipat
Več »
E363 - sukcinilna kislina
Več »
E365 - natrijev fumarat
Več »
E366 - kalijev fumarat
Več »
E367 - kalcijev fumarat
Več »
E368 - amonijev fumarat
Več »
E370 - 1,4-heptonolakton
Več »
E375 - niacin
Več »
E380 - triamonijev citrat
Več »
E381 - amonijev feritni citrat
Več »
E383 - kalcij glicerilfosfat
Več »
E384 - izopropil citrat
Več »

Reklame naših partnerjev