Aditivi

E307 - alfa tokoferol
Več »
E308 - gama tokoferol
Več »
E309 - delta tokoferol
Več »
E310 - propil galat
Več »
E311 - oktil galat
Več »
E312 - dodecil galat
Več »
E313 - etil galat
Več »
E314 - gvajak rezin
Več »
E315 - eritorbna kislina
Več »
E316 - natrijev eritorbat
Več »
E317 - eritorbinska kislina
Več »
E318 - natrijev eritorbin
Več »
E319 - terciarni butilhidrokinon
Več »
E320 - butil hidroksianizol (BHA)
Več »
E321 - butil hidroksitoulen (BHT)
Več »
E322 - lecitin
Več »
E323 - anoksomer
Več »
E324 - etoksikvin
Več »
E325 - natrijev laktat
Več »
E326 - kalijev laktat
Več »
E327 - kalcijev laktat
Več »
E328 - amonijev laktat
Več »
E329 - magnezijev laktat
Več »
E330 - citronska kislina
Več »
E331 - natrijev citrat
Več »
E332 - kalijev citrat
Več »
E333 - kalcijev citrat
Več »
E334 - vinska kislina
Več »
E335 - natrijev tartrat
Več »
E336 - kalijev tartrat
Več »

Reklame naših partnerjev