Aditivi

E240 - formaldehid
Več »
E241 - natrijev tetraborat
Več »
E242 - dimetil dikarbonat
Več »
E249 - kalijev nitrit
Več »
E250 - ntrijeva nitrit
Več »
E251 - natrijev nitrat
Več »
E252 - kalijev nitrat
Več »
E260 - ocetna kislina
Več »
E261 - kalijev acetat
Več »
E262 - natrijev acetat
Več »
E263 - kalcijev acetat
Več »
E264 - amonijev acetat
Več »
E265 - dehidroocetna kislina
Več »
E266 - natrijev dehidroacetat
Več »
E280 - propionska kislina
Več »
E281 - natrijev propionat
Več »
E282 - kalcijev propionat
Več »
E283 - kalijev propionat
Več »
E284 - borova kislina
Več »
E285 - natrijev tetraborat
Več »
E290 - ogljikov dioksid
Več »
E296 - jabolčna kislina
Več »
E297 - fumarna kislina
Več »
E300 - askorbinska kislina
Več »
E301 - natrijev askorbat
Več »
E302 - kalcijev askorbat
Več »
E303 - kalijev askorbat
Več »
E304 - askorbil palmitat
Več »
E305 - askorbil stearat
Več »
E306 - tokoferol
Več »

Reklame naših partnerjev