Aditivi

E209 - heptil p-hidroksibenzoat
E210 - Benzojska kislina
E211 - Na benzoat
E212 - kalijev benzoat
E213 - kalcijev benzoat
E214 - etil p-hidroskibenzoat
E215 - natrijev etil p-hidroskibenzoat
E216 - propil p-hidroskibenzoat
E217 - natrijev propil p-hidroskibenzoat
E218 - metil p-hidroskibenzoat
E219 - natrijev metil p-hidroskibenzoat
E220 - žveplov dioksid
E221 - natrijev sulfit
E222 - natrijev hidrogen sulfit
E223 - natrijev metabisulfit
E224 - kalijev metabisulfit
E225 - kalijev sulfit
E226 - kalcijev sulfit
E227 - kalcijev hidrogen sulfit
E228 - kalijev hidrogen sulfit
E230 - bifenil, difenil
E231 - ortofenil fenol
E232 - natrijev ortofenil fenol
E233 - tiabendazol
E234 - nisin
E235 - natamicin
E236 - mravljična kislina
E237 - natrijev format
E238 - kalcijev format
E239 - heksamin

Reklame naših partnerjev