Aditivi

E1430 - diškrobov glicerin
E1440 - hidroksi propil škrob
E1441 - hidroksi propil diškrobov glicerin
E1442 - hidroksi propil diškrobov fosfat
E1443 - hidroksi propil diškrobov glicerol
E1450 - škrob natrijev oktenil sukcinat
E1451 - acetiliziran oksidiziran škrob
E150 - amonijev karamel E150(c)
E150 - amonijev sulfitni karamel E150(d)
E150 - karamel E150(a)
E150 - sulfitni karamel E150(b)
E1501 - benziliziran hidrokarbon
E1502 - butan-1,3-diol
E1503 - kastor olje
E1504 - etil acetat
E1505 - trietil citrat
E151 - črno PN
E1510 - etanol
E1516 - gliceril monoacetat
E1517 - gliceril diacetat
E1518 - gliceril triacetat
E1519 - benzil alkohol
E152 - sajasto črno
E1520 - propilen glikol
E1521 - polietilen glicerol
E1525 - hidroksi etil celuloza
E153 - sajasto črno
E154 - rjavo FK
E155 - rjavo HT
E160 - anato - E160(b)

Reklame naših partnerjev